Porównaj (0)

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego korzystającemu ze sklepu internetowego firmy PUNTA przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu prosimy kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub drogą mailową na adres reklamacje@punta.com.pl

Termin

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

PUNTA ROBERT MALINOWSKI
ul. Piaskowa 6
82-300 Elbląg

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez PUNTA ROBERT MALINOWSKI świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Więcej szczegółów w regulaminie

Załączniki