Porównaj (0)

Jak zamawiać?

1. Opis procedury zamawiania

1.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.punta.com.pl, dokonać wyboru narzędzi lub akcesoriów  z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

1.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

1.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

1.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklep u internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

1.6  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ Złóż zamówienie”.

1.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PUNTA Robert Malinowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

1.8 Zawarcie umowy następuje z drugim mailem potwierdzającym zamówienie

1.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie nr ..... zostało przyjęte", zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.

1.10 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej "Stan zamówienia został zmieniony na: Transakcja potwierdzona", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z PUNTA Robert Malinowski.

1.11 Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego www.punta.com.pl, sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub mailowo.

1.12 Nie realizujemy zamówień, których nie udało się potwierdzić w ciągu 72 godzin.

1.13 Zamówienie nie potwierdzone zostaje automatycznie skasowane.

1.14 Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej.

1.15 Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
 

1.16 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego wysłaniem.