Aktualnie koszyk jest pusty
Podaj e-mail:
Podaj hasło:
Wybierz walutę  
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00
e-mail: biuro@punta.com.pl

Sugerowane kategorie:

  Producenci:

   Zadzwoń do nas przez Skype
   Lista produktów
   Zapisz się do newslettera

   Ostatnio dodane opinie
   Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Dostawa przyszła szybciej niż myślałem. Narzędzie warte tej ceny Ok. Festool, to zawsze Festool!!! Jak dotąd nie miałem lepszych otwornic. To już kolejna w walizce. więcej

   Procesy zarządzania

   Projektowanie i konstrukcja wyrobu
   Konstruktorzy Fabryki wykonują projekty nowych wyrobów oraz modernizują produkowane narzędzia. Projekty wyrobów muszą spełniać wymagania indywidualne Klientów, wymagania obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska, a także wymagania przywołanych norm polskich lub zagranicznych.

   Zakupy
   Dział zaopatrzeniowa zapewnia zasilanie procesów produkcyjnych w materiały, surowce i elementy spełniające wymagania techniczno-jakościowe, określone w procesach technologicznych.

   Oznaczenie wyrobu i jego identyfikacja
   Stosowane w Fabryce oznaczenia identyfikacyjne wyrobów lub partii wyrobów, umożliwiają ich odniesienie do prowadzonych zapisów, a także do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

   Sterowanie procesem produkcyjnym
   Procesy produkcyjne w Fabryce prowadzone są w oparciu o:
   potrzeby naszych odbiorców miesięczne planowanie produkcji,
   analizę możliwości zdolności produkcyjnych oraz możliwości zaopatrzeniowych,
   dokumentację technologiczną.

   Kontrola i badania
   Celem działań związanych z obszarem kontroli i badań jest zapewnienie, że:
   do produkcji nie zostaną użyte surowce i materiały nie spełniające wymagań,
   półwyroby nie spełniające wymagań nie zostaną użyte do dalszych operacji,
   nie spełniające wymagań wyroby ni zostaną przekazane do klienta.

   Sprzęt kontrolno-pomiarowy
   Sprzęt kontrolno-pomiarowy używany w Fabryce do pomiarów i badań podlega systematycznemu nadzorowaniu poprzez objęcie tego sprzętu systemem wzorcowań. Status ważności wzorcowania dla każdego z przyrządów oznaczony jest specjalnymi nalepkami z terminem ważności. Każdy z przyrządów ujęty jest w ewidencji, a wyniki wzorcowania wpisywane są w kartotekach przyrządów.

   Status wyrobu związany z kontrolą i badaniami
   Materiały i surowce oraz półwyroby i wyroby przed kontrolą lub nie spełniające wymagań po kontroli zostają odpowiednio oznaczone i oddzielone.

   Działania zapobiegawcze i korygujące
   Stwierdzone zagrożenia dla jakości procesów lub wyrobów oraz stwierdzone niezgodności procesów, podlegają natychmiastowym działaniom korygującym lub zapobiegawczym.

   Wewnętrzne audyty jakości
   System zarządzania jakością wdrożony w Fabryce podlega systematycznym audytom wewnętrznym dokonywanym przez przeszkolonych audytorów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem auditów. Auditom podlegają obszary systemu jakości, procesy oraz wyroby. Celem auditów jest ocena efektywności poszczególnych obszarów systemu jakości oraz inicjowanie jego modyfikacji i ulepszeń.

   Szkolenie personelu
   Szkolenia w Fabryce stanowią ważny element systemu jakości a potrzeba ich przeprowadzania wynika z:
   ciągłego postępu technologicznego (nowe technologie i urządzenia)
   konieczności dostosowania się do wymagań wolnego rynku
   Na podstawie zgłoszeń potrzeb szkolenia w Fabryce tworzy się „Roczne plany szkoleń”.

   Metody statystyczne
   Złożony proces produkcji wyrobu jest nadzorowany poprzez stosowanie metod statystycznych na podstawie zapisów z przeprowadzanych kontroli i badań.

    

   O PUNTA Do pobrania Ważne informacje Katalogi narzędziowe
   DotPay