Aktualnie koszyk jest pusty
Podaj e-mail:
Podaj hasło:
Wybierz walutę  
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00
e-mail: biuro@punta.com.pl

Sugerowane kategorie:

  Producenci:

   Zadzwoń do nas przez Skype
   Lista produktów
   Zapisz się do newslettera

   Ostatnio dodane opinie
   Co tu dodać profesjonalny sprzęt Co tu dodać profesjonalny sprzęt Produkt z najwyższej półki. Precyzja cięcia, jakość wykonania rewelacja. Moja mała uwaga to ... Jak to Festool - wysoka jakość wykonania. O trwałości trudno jeszcze się wypowiedzieć. Drogo, ale warto. Polecam więcej

   Warunki Gwarancji „SERVICE all-inclusive”
   Narzędzia Punta

   Warunki „SERVICE all-inclusive”

   Gwarancja oraz dodatkowe usługi Festool GmbH


   Stan na dzień: 01.12.2018 r.

   Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia Festool. Od dnia 02.04.2013 r. poprzez rejestrację online narzędzia Festool do usługi Gwarancja all-inclusive otrzymają Państwo bezpłatną gwarancję ochrony przed kosztami napraw na okres 36 miesięcy od daty zakupu oraz mają Państwo prawo do dodatkowych usług serwisowych. Wraz z rejestracją online wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki gwarancji.


   I. Warunki ogólne oraz rejestracja

   1.1. W przypadku pomyślnej rejestracji Festool GmbH oferuje na wszystkie nowe urządzenia elektryczne i pneumatyczne Festool (zwane dalej „urządzeniami”) gwarancję ochrony przed kosztami napraw oraz dodatkowe usługi serwisowe na podstawie niniejszych warunków. Uprawionymi do gwarancji są konsumenci i przedsiębiorcy z siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce. Festool GmbH wyłącza z gwarancji oraz nie świadczy dodatkowych usług serwisowych wobec partnerów handlowych oraz pośredników sprzedaży.
   1.2. Warunki rejestracji to:
   - zakup u Autoryzowanego Partnera Handlowego Festool
   - rejestracja online w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie
   www.festool.pl/serwis
   1.3. Po pomyślnym zarejestrowaniu otrzymają Państwo certyfikat serwisowy (potwierdzenie rejestracji) w formie elektronicznej lub pisemnej. Odnosi się on zawsze tylko do zarejestrowanego urządzenia.
   1.4. Na podstawie warunków gwarancji Festool GmbH przyznaje Państwu dodatkowe prawa, które obowiązują oprócz umownych oraz ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad. Z warunkami gwarancji nie wiąże się zniesienie, ograniczenie lub też inna zmiana umownych lub ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad.
   1.5. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych lub dodatkowych usług serwisowych nie skutkuje przedłużeniem czasu gwarancji, ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancyjnego. To samo dotyczy przedawnienia umownych lub ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad.
   1.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zarejestrowanego urządzenia, czy to w przypadku anulowania umowy, odwołania, zaskarżenia lub odstąpienia, dane urządzenie zostanie wyłączone z gwarancji.
   1.7. Dla akumulatorów i ładowarek (LI-Ion) zakupionych po 1 stycznia 2015 r oddzielna rejestracja, opisana w pkt 1.1 nie jest wymagana. Aby jednak urządzenie było objęte usługą, warunkiem koniecznym jest okazanie oryginalnego dowodu zakupu, zgodnie z pkt 2.5. Wszystkie pozostałe warunki ogólne mają zastosowanie.


   II. 36-miesięczna kompleksowa, bezpłatna naprawa

   2.1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się wraz z datą na dowodzie zakupu.
   2.3. Przypadek świadczenia gwarancyjnego zachodzi wtedy, gdy
   - dostarczone urządzenie, w sposób możliwy do udowodnienia, nie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych
   - części eksploatacyjne (a zwłaszcza szczotki węglowe, łożyska kulkowe, mankiety gumowe, akumulatory, pierścienie uszczelniające oraz przełączniki) są, w sposób możliwy do udowodnienie, zużyte w następstwie prawidłowego użytkowania urządzenia. Końcową listę części objętych gwarancją zawiera katalog części zamiennych pod adresem www.festool.pl/serwis
   2.4. Przypadek świadczenia gwarancyjnego nie zachodzi:
   - w razie uszkodzenia i modyfikacji materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a zwłaszcza talerzy szlifierskich, stóp szlifierskich, kabli plug-it, brzeszczotów, tarcz pilarskich, frezów, mieszadeł, noży, filtrów, zestawów do cięcia oraz narzędzi wiertarskich
   - jeśli podczas podłączania, instalacji, uruchamiania, eksploatacji, użytkowania i konserwacji urządzeń postępowanie odbiegało od instrukcji obsługi oraz pozostałej dokumentacji poszczególnych urządzeń
   - w przypadku innego nieprawidłowego użytkowania, zwłaszcza oddziaływania siły zewnętrznej (w szczególności upadku lub uderzenia)
   - w przypadku wad urządzeń, powstałych w szczególności na skutek zastosowania nieoryginalnego osprzętu lub nieoryginalnych części zamiennych
   - w przypadku urządzeń, w których wprowadzono zmiany, modyfikację lub przeprowadzono samodzielną naprawę, a zwłaszcza w przypadku urządzeń, które zostały rozmontowane
   - w przypadku stałego użytkowania powodującego silne zużycie eksploatacyjne, w szczególności podczas eksploatacji ciągłej w przemyśle lub przy trwałym ponadprzeciętnym obciążaniu urządzenia
   - w przypadku szlifierek kątowych z serii AGP (PROTOOL)
   2.5. Zakres oraz zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji
   Roszczenia z tytułu gwarancji należy przedłożyć Festool GmbH niezwłocznie po stwierdzeniu wady oraz w czasie okresu gwarancyjnego w formie pisemnej. W tym celu należy przedłożyć lub przesłać dane narzędzie wraz z dowodem zakupu, który zawiera informacje o dacie zakupu oraz nazwie produktu, sprzedawcy lub bezpośrednio do serwisu Centralnego Festool na adres:
   FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
   Sokołów, ul. Sokołowska 47a
   05-806 Komorów
   Gmina Michałowice.
   2.6. Obowiązek sprawdzenia i powiadomienia w przypadku przedsiębiorców
   Jeśli zakupili Państwo urządzenie jako przedsiębiorca, roszczenia z tytułu gwarancji opierają się na założeniu, że urządzenie zostało sprawdzone niezwłocznie po otrzymaniu, a stwierdzone wady zostały zgłoszone w formie pisemnej do Festool GmbH niezwłocznie, najpóźniej po upływie dwóch tygodni od otrzymania urządzenia, a wady ukryte niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak również osób prawnych i spółek osobowych zdolnych do czynności prawnych.


   III. Państwa dodatkowe usługi serwisowe Festool*:

   3. Przez 36 miesięcy skradzione narzędzia zastępujemy nowymi
   3.1. W przypadku kradzieży dostarczymy Państwu jednorazowo nowe urządzenie w zamian za skradzione urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia, po wniesieniu udziału własnego w wysokości 400 PLN brutto. Grupa Festool zapewnia to świadczenie w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń Festool przez okres 36 miesięcy od daty zakupu. Wymienionego urządzenia nie można ponownie zareklamować. Wymienione urządzenie jest objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancyjny skradzionego urządzenia (obliczony na podstawie punktu 2.1, skrócony o okres gwarancji, który już upłynął) i usługami w ramach Gwarancja all-inclusive. Wymienione urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą. Nie narusza to ustawowych praw z tytułu wad wymienionego urządzenia.
   3.2. Aby skorzystać z tej usługi serwisowej należy zgłosić kradzież niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie wraz z certyfikatem serwisowym (potwierdzeniem rejestracji) należy przedłożyć w ciągu pięciu dni od kradzieży Państwa partnerowi handlowemu Festool. Przekaże on dokumenty do Grupy Festool w celu sprawdzenia.
   3.3. Po wykonaniu kontroli zostaną Państwo poinformowani przez Grupę Festool o statusie, a nowe narzędzie będzie można odebrać po wyrażeniu zgody przez Grupę Festool u Państwa partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego.
   4. 15-dniowa satysfakcja lub zwrot pieniędzy
   4.1. W ciągu 15 dni od daty zakupu mogą Państwo zwrócić zarejestrowane, nieuszkodzone i lekko używane oraz kompletne, zgodnie z zakresem dostawy urządzenie w pierwotnym opakowaniu, po przedłożeniu certyfikatu serwisowego (potwierdzenia rejestracji) Państwa partnerowi handlowemu Festool, który wypłaci Państwu kwotę zakupu.
   4.2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku ponadprzeciętnego zużycia, partner handlowy Festool może odmówić wypłaty, aż do momentu sprawdzenia i akceptacji przypadku przez Festool GmbH.
   5. 10 lat dostępności części zamiennych (gwarancja oryginalności części)
   Gwarantujemy, że po zakończeniu produkcji urządzenia części zamienne będą dostępne jeszcze przez co najmniej 10 lat. Jeśli Grupa Festool w jakimś przypadku nie będzie mogła dotrzymać swego zobowiązania, otrzymają Państwo bezpłatnie w zamian porównywalne nowe urządzenie z aktualnej oferty. Państwa dotychczasowe urządzenie przejdzie na naszą własność.


   IV. Postanowienia końcowe

   6. Ochrona danych osobowych
   Dane osobowe, jakie zostały przez nas pozyskane na podstawie rejestracji Państwa urządzenia w usłudze Gwarancja all-inclusive, są zapisywane, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji związanych z nimi usług. Wszystkie dane są wykorzystywane przez firmę Festool oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa [takie jak TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, jak również przedsiębiorstwa wymienione na stronie http://subsidiaries.festool.com]. Nie są one przekazywane innym firmom trzecim ani też wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób do celów reklamowych. 7. Zmiana Państwa danych
   W przypadku zmiany Państwa danych, Festool zwraca się z prośbą o niezwłoczne dokonanie zmiany na Państwa bezpłatnym koncie MyFestool pod adresem www.festool.pl lub też o niezwłoczne powiadomienie za pośrednictwem formularza kontaktowego z naszej strony internetowej www.festool.pl, telefonicznie za pośrednictwem naszego numeru serwisowego 22 122-74-20 lub pocztą pod adresem:  FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
   Sokołów, ul. Sokołowska 47a
   05-806 Komorów
   Gmina Michałowice.
   Nieaktualne dane Klientów generują koszty dodatkowe, których Grupa Festool nie może ponosić.
   8. Zmiany usług
   Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia, uzupełnienia lub zmiany usług gwarancyjnych i serwisowych lub też niniejszych warunków użytkowania w części lub w całości, przy zachowaniu stosownego terminu, a w przypadku wystąpienia ważnego powodu również bez zachowania tego terminu, przy odpowiednim zagwarantowaniu Państwa interesów.
   9. Inne
   9.1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej wymianie towarów (CISG).
   9.2. Sądem właściwym miejscowo w przypadku wszelkich kwestii spornych, wynikających z gwarancji, jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Grupy Festool.
   9.3. W przypadku gdyby jedno z postanowień gwarancji było lub stało się w całości lub w części nieskuteczne lub niewykonalne, lub też gdyby w niniejszej gwarancji znalazła się luka, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie skuteczne lub wykonalne, które jest najbliższe intencji owego postanowienie nieskutecznego lub niewykonalnego. W przypadku luki jako uzgodnione obowiązuje takie postanowienie, które odpowiada temu, co mogłoby zostać uzgodnione zgodnie z intencją niniejszej gwarancji.


   * Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool, zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki Gwarancji Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis.

    

   O PUNTA Do pobrania Ważne informacje Katalogi narzędziowe
   DotPay